Aanmelden

Als je denkt dat onze begeleiders jou verder kunnen helpen, dan kun je je via deze website aanmelden bij ZCN. In de meeste gevallen kun je van je gemeente of van het rijk een vergoeding krijgen voor onze ambulante begeleiding. Hieronder lees je daar meer over.

 

Vergoeding

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) bieden vergoeding in drie vormen: Zorg in Natura (ZiN), persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van beiden.

 

Voor onze ambulante begeleiding heb je een door de gemeente afgegeven budget nodig. Dat is geregeld via de Wmo maatwerkvoorziening voor gespecialiseerde individuele begeleiding, of via de Jeugdwet. De Wlz-indicatie voor ambulante begeleiding wordt vergoed vanuit het zorgkantoor. Hiervoor moet je een geldige CIZ-indicatie afgeven.

 

Wil je weten of je in aanmerking komt en hoe je dit precies moet regelen, bel of e-mail dan vrijblijvend met ons secretariaat: tel. 085 732 59 96 of info@zorgcooperatienijmegen.nl

 

ZiN of pgb

ZCN heeft met veel gemeenten een contract afgesloten voor het leveren van gespecialiseerde ambulante begeleiding. In dat geval declareren we onze zorg direct bij de gemeente (ZiN-contract). Jij hoeft dan niets te doen. In gemeenten waarmee we geen contract hebben, vraag je zelf een pgb aan voor de financiering van onze zorg.

 

Ons secretariaat kan je meer informatie geven over hoe dit geregeld is in jouw gemeente.

 

Snel starten

Zodra je de juiste zorgindicatie hebt, nodigen we je uit voor een intakegesprek. Daarna starten we zo snel mogelijk met de begeleiding.

 

Aanmelden

Maak kennis met ons..